De webshop is nu nog niet actief; in de komende tijd komen er met name producten in die helpen bij het zuiveren van woning, bedrijf en tuin.